Уџбеници историје у пост-конфликтним друштвима: Образовање за помирење?

Уџбеници историје у пост-конфликтним друштвима: Образовање за помирење?Наслов: V Форум за транзициону правду: Уџбеници историје у пост-конфликтним друштвима: Образовање за помирење?, Фонд за хуманитарно право, Београд 2015.

Уредница: Маријана Тома

Аутори: Аугуста Димоу, Петер Гаучи, Иван Јовановић, Вера Кац, Сњежана Корен, Дубравка Стојановић.

Публикација обрађује питање улоге образовања у процесима суочавања са прошлошћу и помирења, са посебним нагласком на садржај уџбеника историје у пост-конфликтним друштвима и процесима демократизације. Приручник доприноси јавној дебати о томе на који начин се у уџбеницима историје обрађују теме из најближе прошлости.

Линк/доступност: http://www.hlc-rdc.org/?p=31326

Језик материјала (изворни): Српски језик

Continue Reading