Četvrti radni sastanak autora i koordinatora projekta Learning a History that is ‘not yet History’ održan je u Banja Luci

Četvrti radni sastanak autora i koordinatora projekta Learning a History that is ‘not yet History’ održan je u Banja Luci u periodu od 10. do 12. marta 2017. Na sastanku u Banja Luci diskutovalo se o pripremama za predstojeći aprilski sastanak u Sarajevu koji bi pored autora i koordinatora projekta trebao da okupi veći broj regionalnih organizacija civilnog društva u otvaranju debate „suočavanja sa prošlošću“. Autorski tim nastavio je rad na prikuplјanju, evaluaciji i prezentovanju rezultata inicijativa i različitih projekata o „ratovima 90-tih“ na prostoru bivše Jugoslavije.

Cilјevi projekta su: prikuplјanje, evaluacija i prezentovanje rezultata inicijativa i različitih projekata o sličnoj temi; povezivanje nastavnika istorije u Evropi i prikuplјanje informacija kako se o sukobima 90-tih godina predaje na multiperspektivan način; uklјučivanje studenata istorije iz evropskih zemalјa u procese multiperspektivnog pristupa nastavi istorije o sukobima 90-tih; upoznavanje nastavnika istorije u Evropi (formalnog i neformalnog sektora) o izazovima sa kojima se suočavaju oni koji podučavaju o 90-tih godina u zemlјama bivše Jugoslavije; doprinos na polјu evropske kulture sećanja putem podizanja svesti među nastavnicima, studentima i učenicima da su mogući zajednički pristupi veoma osetlјivim temama iz prošlosti.

Source: udieuroclio.wordpress.com