Kome je baza namijenjena?
– U osnovi, baza je namijenjena nastavnicima, istraživačima, studentima, učenicima i svima koje zanima ovaj period historije i žele da prošire svoja znanja

Kako se vrši odabir materijala koji će ići u bazu materijala?
– Zajedničkim radom historičara i stručnjaka iz zemalja učesnica formulirani su kriteriji na osnovu kojih su materijali izabrani. Jedan od osnovnih kriterija je primjenljivost u nastavi, multiperspektivnost, relevantnost. Akcenat je na primarnim izvorima, ali ni sekundarni ni tercijarni nisu zanemareni.

Kako mogu dodati materijal u spremište koje mislim da nedostaje?
– Idite na link. (link)

Postoje li gotove radionice koje se odmah mogu primijeniti u nastavi?
– Da. (link)

Pretragom ključne riječi “nastava historije” izlistat ćete dostupne materijale.