Kako podučavati historiju nedavnih ratova 90-ih godina prošlog stoljeća na prostoru bivše Jugoslavije, period za koji neki smatraju da još uvijek nije prošlost, a koji se pamti na toliko različitih, ali često i suprotstavljenih i međusobno isključujućih načina?

Historija nedavnih ratova vođenih tokom devedesetih godina 20. stoljeća na prostoru bivše Jugoslavije predstavlja dosta osjetljivo i kontroverzno pitanje u svim zemljama Zapadnog Balkana. U nekim zemljama ove su teme potpuno uvedene u nastavu, a negdje samo djelimično ili nikako. Ovo je period koji se pamti na različite i često vrlo suprotstavljene i međusobno isključujuće načine. Dok neki smatraju da upravo zbog toga ovaj period historije još uvijek nije prošlost koja bi se trebala izučavati, Asocijacija evropskih edukatora historije EUROCLIO u saradnji s partnerima pokrenula je projekat koji u fokusu ima pitanje: Na koji način poučavati o temama ratova na prostoru bivše Jugoslavije tokom devedestih godina 20. stoljeća? Projekat pod nazivom “Learning a History that is ‘not yet History’” pokrenut je 2016. godine i realiziran u saradnji s partnerskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije.

Partnerske organizacije projekta

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću nevladina je organizacija osnovana 2004. godine od strane nekoliko udruženja za ljudska prava. Glavni cilj rada je promicanje individualnog i društvenog suočavanja s prošlošću kao temelja izgradnje održivog mira. Documenta prikuplja podatke i objavljuje istraživanja o ratnim događajima, ratnim zločinima i kršenjima ljudskih prava, prati sudske procese na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini te potiče i produbljuje javni dijalog o naslijeđu nasilja.

Program je podijeljen na tri dijela, uz koja su navedene i glavne aktivnosti:

1. Javni dijalog i javne politike

  • suočavanje s prošlošću
  • koalicija za regionalnu komisiju
  • kultura sjećanja
  • nastava povijesti
  • reparacije

2. Dokumentiranje

  • dokumentiranje ljudskih gubitaka
  • snimanje ličnih sjećanja na rat metodom usmene povijesti
  • dokumentiranje rada organizacija za ljudska prava

3. Unapređenje sudskih praksi i standarda

  • praćenje suđenja za ratne zločine
  • praćenje postupaka za naknadu štete

Hipmont (Udruženje profesora istorije Crne Gore) je nevladina organizacija osnovana 2011. s ciljem jačanja saradnje u regionu, saradnje s evropskim institucijama koje se bave značajem nastave historije za obrazovanje i odgoj mlade populacije, ali i njenog funkcionalnog učinka za Crnu Goru i njen put prema Evropskoj uniji. Kao punopravni član EUROCLIO-a HIPMONT je sarađivao i sarađuje u nizu projekata u želji da doprinese izgradnji modernijeg pristupa u nastavi historije.

Udruženje za društvenu istoriju UDI – Euroclio osnovano je u Beogradu, 8. decembra 2001. godine. Cilj udruženja nastavnika historije UDI – Euroclio, koje ima preko 500 članova, jest unapređenje nastave historije u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji i rad, u saradnji s Udruženjem za društvenu istoriju i međunarodnom organizacijom EUROCLIO, u korist promjena pristupa nastavi historije. UDI – Euroclio održava seminare za nastavnike historije, upoznaje nastavnike historije osnovnih i srednjih škola s najnovijim naučnim i pedagoškim dostignućima u regionu i Evropi; prikuplja nastavna sredstva iz oblasti historije iz cijelog svijeta; pokreće posebne projekte iz oblasti nastave historije, uz angažovanje stručnih saradnika; sarađuje s univerzitetima, institutima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koja se bave problemima nastave historije.

EUROCLIO HIP BiH je udruženje nastavnika i profesora historije/istorije/povijesti Bosne i Hercegovine koje postoji već petnaest godina i okuplja nastavnike historije osnovnih, srednjih škola i univerziteta, istraživače iz instituta, muzejske stručnjake i studente historije. Udruženje djeluje i okuplja članove s prostora cijele Bosne i Hercegovine. Misija djelovanja EUROCLIO HIP BIH je poboljšanje i unapređenje nastave historije u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini, što se realizuje kroz edukacije nastavnika, razvijanje dodatnih nastavnih materijala i metoda koji počivaju na multiperspektivnosti i za cilj imaju odgovornu, zanimljivu i nastavu historije koja razvija kritičko mišljenje kod učenika.

Udruga za edukaciju i promicanje ljudskih prava osnovana je u novembru 2012. godine. Cilj Udruge je edukacija, istraživanje i publiciranje o ljudskim pravima te senzibilizacija društva u pogledu poštivanja ljudskih prava. Aktivnosti provodi organizacijom seminara, stručnih ekskurzija, izložbi i drugim aktivnostima.

Kao regionalni tim profesionalaca, zajednički smo osmislili i kreirali bazu resursa za učenje o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. S obzirom na to da o ovom periodu postoji jako veliki broj knjiga, novinskih članaka, videomaterijala itd., istraživački tim projekta nastojao je odabrati one materijale koji su primjenjivi u nastavi, poštujući načelo multiperspektivnosti.

Namjera je da se nastavnicima historije i nastavnicima srodnih predmeta olakša pristup izvorima i materijalima koji mogu naći svoju primjenu u izučavanju “historije koja to još uvijek nije”.

Osnažiti kompetencije i motivisati nastavnike za podučavanje kontroverznih i osjetljivih tema bliske prošlosti glavni je cilj projekta. Na ovaj način se želi podstaći njihovo podučavanje na odgovaran i kritički izražen način. Duboko smo uvjereni da nastavnici historije trebaju započeti proces podučavanja nastave historije za koju mnogi govore “da još uvijek nije prošlost”. Prije svega treba osposobiti učenike za razumijevanje ovog dijela prošlosti. Njenim podučavanjem šaljemo mladima poruku da se bore protiv novih podjela i netrpeljivosti koje bi vodile novim konfliktima.