Predstavljanje projekta Learning a History which is not yet History na Trećoj regionalnoj EUROCLIO letnjoj školi u Albaniji

Treća regionalna EUROCLIO letnja škola “Going beyond Pride and Pain? – Istorija koja povezuje Balkan ” (“Going beyond Pride and Pain? – ‘History that Connects the Balkans’) održana je u periodu od 18. do 23. jula u Albaniji, u prirodnom ambijentu nacionalnog parka Ljogara kod Valone. Letnja škola je organizovana od strane EUROCLIO-a (u saradnji sa udruženjem istoričara Albanije – ALBNA) uz podršku CDRSEE-a i Muzeja Kuća Ane Frank. Letnja škola je okupila oko 80 učesnika iz celog regiona i Evrope. Učesnici letnje škole su imali prilike da kroz predavanja, radionice, diskusione grupe i studijske posete, prodube svoje znanje i upoznaju se sa novim edukativnim sadržajima.

Tema prvog dana letnje škole bila je „Učenje osetlјivih istorija“. Nakon uvodnih prezentacija organizatora i upoznavanja učesnika letnje škole, predstavnici CDRSEE-a, Muzeja Kuća Ane Frank i EUROCLIO-a predstavili su svoje projekte u regionu koje se bave osetlјivi pitanjima novije istorije. U okviru zajedničkog panela Kako podučavati osetlјive istorije: studije o inovativnom pristupu predstavnici projektnog tima Learning a History which is not yet History (Učenje istorije koja to još nije) predstavili su svoje dosadašnje rezultate rada na projektu.   Moderatori su predstaviti postojeće resurse o ratovima devedesetih i materijale koje su do sada prikupili. Pitanja kao što su izazovi suočavanja sa nedavnim ratovima, kako pronaći odgovarajuće materijale, a šta se preporučuje za dalјu upotrebu u nastavi, bili su glavni fokus ove radionice.

Source: udieuroclio.wordpress.com