Rat(ovi) u slikama

Pedagoški alat o podučavanju ratnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije.

Autorke radionice Bojana Dujković Blagojević (EUROCLIO HIP BIH) i Nataša Kostić (UDI-EUROCLIO).

Kako su ratovi 90-tih godina XX veka zabeleženi u vizuelenim istorijskim izvorima?

Radionica “Rat(ovi) u slikama” je pedagoški alat namenjen za podučavanje o ratovima i njime se ukazuje na jedan od modela kako je moguće podučavati o ratnim sukobina devedesetih godina 20. veka na prostoru bivše Jugoslavije.

Ciljevi novog pedagoškog alata su:

  • Da se osnaže kompetencije nastavnika da analizom vizuelnih istorijskih izvora pristupe procesu podučavanja istorije ratova 90–tih godina XX veka na prostoru bivše Jugoslavije.
  • Da se nastavnici podstaknu na kritičko sagledavanje vizuelnih istorijskih izvora o ratovima 90–tih godina na prostoru bivše Jugoslavije.
  • Da nastavnici dekonstrukcijom predrasuda i razgradnjom stereotipa promovišu dijalog  i obnovu miroljubivih odnosa.
  • Podstaći nastavnike da daju doprinos u procesu suočavanja s prošlošću ratova 90– godina veka na prostoru bivše Jugoslavije.

Koristeći  vizuelne istorijske izvore, multiperspektivnom metodom, učesnici će biti osposobljeni da postavljaju pitanja o istorijskim izvorima, procjenjuju njihovu vrednost, prikupljaju podatke na osnovu vizuelnih izvora, vrše analizu i sintezu dobijenih podataka, upoređuju ih i izvode zaključke.

Istorijski izvori / fotografije su korišćene uz saglasnost Sandre Vitaljić kustoškinje izložbe „Lekcije ‘91.” i Centra za nenasilnu akciju u okviru projekta “Kultura sjećanja.”