The Bosnia list

“The Bosnia List” je knjiga koju je Kenan Trebinčević napisao s novinarkom Susan Shapiro, koja je pomogla u organiziranju njegovih zapisa koji opisuju početak rata u Bosni i Hercegovini. Nastala je zahvaljujući želji njegovoga 72-godišnjeg oca da još jednom posjeti Bosnu i Hercegovinu prije smrti, a nakon dvadest godina.

Link/dostupnost: The Bosnia List: A Memoir of War, Exile, and Return by Kenan Trebincevic

Jezik materijala (izvorni): engleski jezik

Continue Reading

Kako kreativno pristupiti nastavi povijesti

Dodatni nastavni materijal “Kako kreativno pristupiti nastavi povijesti” sadrži pisane pripreme za nastavnike, učenike/ce u izvođenju nastavnih jedinica s temama:

“Lica otpora” i “Zatiranje povijesti i sjećanja” autora Gorana Đurđevića u izdanju Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću.

Link/dostupnost: PDF verzija: https://www.documenta.hr/assets/files/publikacije/prirucnik_nastava_povijesti.pdf 

Jezik materijala (izvorni):  hrvatski jezik

Continue Reading

Udžbenici istorije u post-konfliktnim društvima: Obrazovanje za pomirenje?

Naslov: V Forum za tranzicionu pravdu: Udžbenici istorije u post-konfliktnim društvima: Obrazovanje za pomirenje?, Fond za humanitarno pravo, Beograd 2015.

Urednica: Marijana Toma

Autori: Augusta Dimou, Peter Gauči, Ivan Jovanović, Vera Kac, Snježana Koren, Dubravka Stojanović.

Publikacija obrađuje pitanje uloge obrazovanja u procesima suočavanja s prošlošću i pomirenja, s posebnim naglaskom na sadržaj udžbenika historije u postkonfliktnim društvima i procesima demokratizacije. Priručnik doprinosi javnoj debati o tome na koji se način u udžbenicima historije obrađuju teme iz najbliže prošlosti.

Link/dostupnost: http://www.hlc-rdc.org/?p=31326

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik

Continue Reading

On

On je monografija poznatog karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa. Monografija sadrži zbirku karikatura u kojima je ovjekovječio režim Slobodana Miloševića personificiran u likovima Mirjane Marković, Vojislava Šešelja, Dragana Tomića, Vlajka Stoiljkovića, Nikole Šainovića i drugih. Radovi su objavljeni u periodu od 1990. do 2001. godine u listovima: Borba, Vreme, Naša borba, Danas. Dužina: 219 str.

Link/dostupnost: Naslov: Koraksić, Predrag, On = He = Lui, Plato, Beograd 2001.

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik

Continue Reading

Srpska strana rata: trauma i katarza u istorijskom pamćenju (zbornik radova)

Zbornik radova iz oblasti historije, sociologije, antropologije i dr. posvećen je ratovima 90-ih i “srpskom pitanju” u periodu 1991–1995. Radovi su grupirani po temama: Razaranje i stvaranje država; Koreni trauma; Ideološko usmeravanje; Politička mobilizacija; Medijski rat; Sukob i kompromis.

Dužina: 832 stranice

Link/dostupnost: Srpska strana rata : trauma i katarza u istorijskom pamćenju, priredio Nebojša Popov, Zrenjanin 1996. Republika

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik

Continue Reading

Zloupotreba istorije u procesima koji su doveli do posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini

Materijal u fokusu ima period koji je neposredno prethodio ratu.

Centralna pozicija Bosne i Hercegovine u ratovima koji su zahvatili region tokom 90-ih, podjela planova i programa te postojanje tri različite, isključive i često međusobno suprotne verzije historije predstavljaju poseban problem nastavnicima u BiH koji zaslužuje posebnu pažnju.

Centralno pitanje na koje materijal pokušava dati odgovor jest kako i u kojoj je mjeri historija (zlo)upotrijebljena za povećanje razdora unutar društva. Do koje su mjere građani “naučili” da se plaše i da mrze “druge” u Bosni i Hercegovini?

Vrsta materijala

Radionice – didaktički obrađene, prilagođene za rad sa starijim srednjoškolcima i rad s odraslima. Sadrži videomaterijal.

Baza podataka sastoji se od pet podbaza koje se mogu iskoristiti za efikasnu obradu tema upotrebe i zloupotrebe historije u cilju nacionalnih homogenizacija i podjela. U širem smislu materijal je koristan i za obradu svih tema iz konteksta jugoslavenske krize i ratova 1990-ih. Između ostaloga, sadrži knjige i radove u pdf ili nekom drugom formatu koje su naši istraživači pronašli već postavljene na internetu.

Link/dostupnost: Udruženje nastavnika i profesora historije/istorije/povijesti Bosne i Hercegovine – EUROCLIO HIP BiH, 2015.
Urednik: Edin Radušić

http://cliohipbih.ba/materijali/topic/zloupotreba-istorije-u-procesima-koji-su-doveli-do-posljednjeg-rata-u-bosni-i-hercegovini-okvir-za-promjenu-paradigme-u-izucavanju-istorije-u-skolama-bih/

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik

Continue Reading

Novosti iz prošlosti: znanje, neznanje, upotreba i zloupotreba istorije

Novosti iz prošlosti proizvod je istraživanja koje je Beogradski centar za ljudska prava sproveo u okviru projekta koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. U realizaciji projekta obavljeno je obimno istraživanje javnog mišljenja o tome kako građani vide prošlost (nacionalnu i opću historiju), sebe i druge u njoj, kao i to kako formirane predrasude i pogrešne informacije utječu danas na njihovo rasuđivanje i donošenje odluka. Knjiga sadrži tekstove koji ukazuju na rezultate istraživanja, zablude građana o nekim historijskim događajima, ulogu medija i elita u učenju historije i stvaranju zabluda ili dilema kod građana. Dužina: 128, [56] str. s tablama.

Link/dostupnost: Novosti iz prošlosti : znanje, neznanje, upotreba i zloupotreba istorije; Beograd 2010.
Urednik: Vojin Dimitrijević

Izdavač: Beogradski centar za lјudska prava

http://www.bgcentar.org.rs/obrazovanje/publikacije/posebna-izdanja/

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik

Continue Reading

Jugoslavija – Država koja je odumrla

Publikacija je napisana naučno-popularnim stilom, uz upotrebu arhivskih izvora i historijske građe te citirajući glavne aktere “jugoslavenske drame” (1974–1990). Autor Dejan Jović čitaocima obrazlaže ideološke, ekonomske, etničke, kulturne, pravne i druge razloge zbog kojih je Jugoslavija kao ideokratska tvorevina – odumrla.

Link/dostupnost: Dejan Jović; Jugoslavija – Država koja je odumrla, uspon, kriza i pad Kardeljeve Jugoslavije, 1974-1990;  Prometej, Zagreb, 2003.

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik

Continue Reading

Stefan Janković: Politizacija kulturnih razlika: raspad Jugoslavije u postsocijalističkoj emigrantskoj prozi

U datom se članku pokušava napraviti analiza kulturnih razlika kao jednog od osnovnih razloga za raspad zajedničke države. Materijal za utvrđivanje tih razlika Janković nalazi u djelima jugoslavenskih književnika u emigraciji, iz kasnog 20. stoljeća. Rad je objavljen u Godišnjaku za društvenu istoriju 1 za 2015. godinu.

Link/dostupnost: http://www.udi.rs/bib.asp?o=245

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik (ћирилица)

Continue Reading