Teacher TV: How to teach history in Bosnia and Herzegovina

Produkcijska kuća Teachers TV iz Velike Britanije snimila je 2007. godine dokumentarni film o tome kako se predaje historija u Bosni i Hercegovini. Kao posljedica rata 1992–1995. školstvo u Bosni i Hercegovini je podijeljeno na nacionalnom principu. Pristup izučavanju historije za tri glavne nacionalne grupe u Bosni i Hercegovini je različit. Isti događaji iz zajedničke historije različito se tumače zavisno od nacionalne ideologije. U nekim dijelovima Bosne i Hercegovine čak su i škole fizički podijeljene na dva dijela te učenici hrvatske i bošnjačke nacionalnosti nemaju prilike da se sretnu.

U filmu su prikazani časovi nastave historije u tri škole, po srpskom, hrvatskom i bosanskom nastavnom planu i programu, te intervjuirani nastavnici i učenici.

Link/dostupnost: dostupan na internetu

Jezik materijala (izvorni): engleski, srpski, hrvatski, bosanski jezik

Continue Reading

Kako kreativno pristupiti nastavi povijesti

Dodatni nastavni materijal “Kako kreativno pristupiti nastavi povijesti” sadrži pisane pripreme za nastavnike, učenike/ce u izvođenju nastavnih jedinica s temama:

“Lica otpora” i “Zatiranje povijesti i sjećanja” autora Gorana Đurđevića u izdanju Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću.

Link/dostupnost: PDF verzija: https://www.documenta.hr/assets/files/publikacije/prirucnik_nastava_povijesti.pdf 

Jezik materijala (izvorni):  hrvatski jezik

Continue Reading

Jedna povjest, više historija

Publikacija “Dodatak udžbenicima za najnoviju povijest” objavljena je u izdanju Documenta (2008) — Centar za suočavanje s prošlošću i Europski pokret Split. Autori: Snježana Koren, Magdalena Najbar-Agičić, Tvrtko Jakovina.

Dodatak udžbenicima s hronikom sadrži pomoćni nastavni materijal (priručnik) za podučavanje historije utemeljene na multiperspektivnom pristupu nastavi historije. Nastavni materijal sadrži izvornu građu, vizuelne sadržaje, grafikone, mape i druge sadržaje za period od 1989. godine do vremena izdavanja.

Link/dostupnost: https://www.documenta.hr/assets/files/publikacije/jedna_povijest_vise_historija.pdf

Jezik materijala (izvorni): hrvatski jezik

Continue Reading

Udžbenici istorije u post-konfliktnim društvima: Obrazovanje za pomirenje?

Naslov: V Forum za tranzicionu pravdu: Udžbenici istorije u post-konfliktnim društvima: Obrazovanje za pomirenje?, Fond za humanitarno pravo, Beograd 2015.

Urednica: Marijana Toma

Autori: Augusta Dimou, Peter Gauči, Ivan Jovanović, Vera Kac, Snježana Koren, Dubravka Stojanović.

Publikacija obrađuje pitanje uloge obrazovanja u procesima suočavanja s prošlošću i pomirenja, s posebnim naglaskom na sadržaj udžbenika historije u postkonfliktnim društvima i procesima demokratizacije. Priručnik doprinosi javnoj debati o tome na koji se način u udžbenicima historije obrađuju teme iz najbliže prošlosti.

Link/dostupnost: http://www.hlc-rdc.org/?p=31326

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik

Continue Reading

Teaching Contemporary Southeast European History: Source Books for History Teachers, Volume 2: Wars, Divisions, Integration (1990–2008)

Zbirka historijskih izvora koju je priredila grupa historičara iz regiona, pod nazivom Ratovi, podjele, integracija, obuhvata period 1990–2008. Predstavljene su grupe historijskih izvora pod temama: Raspad i izgradnja 1990–1992; Dezintegracija Jugoslavije; Međunarodni akteri, lokalna pitanja; Ekonomija i društvo; Kultura; Načini sjećanja.

Dužina: 575 stranica

Link/dostupnost: http://www.cdrsee.org/publications/education/volume-2-wars-divisions-integration-1990-2008

Jezik materijala (izvorni): engleski jezik

Continue Reading

Zloupotreba istorije u procesima koji su doveli do posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini

Materijal u fokusu ima period koji je neposredno prethodio ratu.

Centralna pozicija Bosne i Hercegovine u ratovima koji su zahvatili region tokom 90-ih, podjela planova i programa te postojanje tri različite, isključive i često međusobno suprotne verzije historije predstavljaju poseban problem nastavnicima u BiH koji zaslužuje posebnu pažnju.

Centralno pitanje na koje materijal pokušava dati odgovor jest kako i u kojoj je mjeri historija (zlo)upotrijebljena za povećanje razdora unutar društva. Do koje su mjere građani “naučili” da se plaše i da mrze “druge” u Bosni i Hercegovini?

Vrsta materijala

Radionice – didaktički obrađene, prilagođene za rad sa starijim srednjoškolcima i rad s odraslima. Sadrži videomaterijal.

Baza podataka sastoji se od pet podbaza koje se mogu iskoristiti za efikasnu obradu tema upotrebe i zloupotrebe historije u cilju nacionalnih homogenizacija i podjela. U širem smislu materijal je koristan i za obradu svih tema iz konteksta jugoslavenske krize i ratova 1990-ih. Između ostaloga, sadrži knjige i radove u pdf ili nekom drugom formatu koje su naši istraživači pronašli već postavljene na internetu.

Link/dostupnost: Udruženje nastavnika i profesora historije/istorije/povijesti Bosne i Hercegovine – EUROCLIO HIP BiH, 2015.
Urednik: Edin Radušić

http://cliohipbih.ba/materijali/topic/zloupotreba-istorije-u-procesima-koji-su-doveli-do-posljednjeg-rata-u-bosni-i-hercegovini-okvir-za-promjenu-paradigme-u-izucavanju-istorije-u-skolama-bih/

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik

Continue Reading

Sjećanje u pokretu – pedagoški alat o kulturi sjećanja

Radionice pripremljene za rad s učenicima uzrasta od 15+ godina. Sadrži i kratke filmove.

Priručnik je strukturiran kao interaktivni nastavni alat za učitelje, nastavnike i profesore koji rade s učesnicima dobi od 15 do 25 godina, a sadrži:

  • tematske module o kulturi sjećanja;
  • jedinice za rad s učenicima i studentima,
  • kratke i dokumentarne filmove,
  • didaktičke kartice (za rad s učesnicima radionica) sa slikama spomenika i memorijala zapadnog Balkana;
  • katalog o spomenicima zapadnog Balkana pod nazivom MOnuMENTI;
  • izbor relevantnog resursnog materijala za edukaciju o kulturi sjećanja.

Link/dostupnost:

http://memorytools.cliohipbih.ba/

http://cliohipbih.ba/wp-content/uploads/2016/10/bhs_sjec%C2%B4anje-u-pokretu.pdf

Film MonuMENTImotion dostupan na https://www.youtube.com/watch?v=RJOZm3M7pkI

Prvo izdanje (dostupno na http://cliohipbih.ba/materijali/topic/sjecanje-u-pokretu-%E2%94%80-predagoski-alat-o-kulturi-sjecanja/) i na engleskom i njemačkom jeziku.

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik

Continue Reading

Kosovska knjiga pamćenja

Kosovska knjiga pamćenja (2015) je baza podataka Fonda za humanitarno pravo i Fonda za humanitarno pravo Kosova o ratnim zločinima (civili, ranjenici i ratni zarobljenici), ljudima koji su stradali u toku borbe i ljudima koji su prisilno nestali u periodu od 1. januara 1998. do 31. decembra 2000. godine na Kosovu.

Link/dostupnost:

Kosovska knjiga pamćenja  (srp >>>)

Libër Kujtimi i Kosovës (alb >>> )

Kosovo Memory Book (eng >>>)

Jezik materijala (izvorni): srpski, albanski, engleski jezik

Continue Reading

Novosti iz prošlosti: znanje, neznanje, upotreba i zloupotreba istorije

Novosti iz prošlosti proizvod je istraživanja koje je Beogradski centar za ljudska prava sproveo u okviru projekta koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. U realizaciji projekta obavljeno je obimno istraživanje javnog mišljenja o tome kako građani vide prošlost (nacionalnu i opću historiju), sebe i druge u njoj, kao i to kako formirane predrasude i pogrešne informacije utječu danas na njihovo rasuđivanje i donošenje odluka. Knjiga sadrži tekstove koji ukazuju na rezultate istraživanja, zablude građana o nekim historijskim događajima, ulogu medija i elita u učenju historije i stvaranju zabluda ili dilema kod građana. Dužina: 128, [56] str. s tablama.

Link/dostupnost: Novosti iz prošlosti : znanje, neznanje, upotreba i zloupotreba istorije; Beograd 2010.
Urednik: Vojin Dimitrijević

Izdavač: Beogradski centar za lјudska prava

http://www.bgcentar.org.rs/obrazovanje/publikacije/posebna-izdanja/

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik

Continue Reading