Završni sastanak autora projekta Learning a History that is ‘not yet History’ održan je u Mostaru

Završni sastanak autora projekta Learning a History that is ‘not yet History’ održan je u Mostaru u periodu od 17. do 19. novembra 2017. Na sastanku u Mostaru predstavlјena je radna verzija veb sajta na kome će se raditi u narednom periodu. Dogovorene su dalјe aktivnosti koje će se dešavati u periodu do marta 2018. kada je planirana završna prezentacija projekta u Beogradu. Ekspertski tim ušao je u završnu fazu priprema zajedničkog dokumenta o preporukama i metodičkim smernicama o „učenju o ratovima 90-tih“ .

Cilјevi projekta su: prikuplјanje, evaluacija i prezentovanje rezultata inicijativa i različitih projekata o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije; povezivanje nastavnika istorije u Evropi i prikuplјanje informacija kako se o sukobima 90-tih godina predaje na multiperspektivan način; uklјučivanje studenata istorije iz evropskih zemalјa u procese multiperspektivnog pristupa nastavi istorije o sukobima 90-tih; upoznavanje nastavnika istorije u Evropi (formalnog i neformalnog sektora) o izazovima sa kojima se suočavaju oni koji podučavaju o 90-tih godina u zemlјama bivše Jugoslavije; doprinos na polјu evropske kulture sećanja putem podizanja svesti među nastavnicima, studentima i učenicima da su mogući zajednički pristupi veoma osetlјivim temama iz prošlosti.