War(s) in pictures

A pedagogical tool about teaching war conflicts in the area former Yugoslavia.

How were the wars of the 1990s marked in visual historical sources?

Authors: Bojana Dujković Blagojević (EUROCLIO HIP BIH),  Nataša Kostić                                       (UDI-EUROCLIO).

War(s) in pictures is a pedagogical tool intended for teaching about wars  and  points to one of the models of how it would be possible to teach about about the 1990s conflicts in the countries of former Yugoslavia.

Continue Reading

Završni sastanak autora projekta Learning a History that is ‘not yet History’ održan je u Mostaru

Završni sastanak autora projekta Learning a History that is ‘not yet History’ održan je u Mostaru u periodu od 17. do 19. novembra 2017. Na sastanku u Mostaru predstavlјena je radna verzija veb sajta na kome će se raditi u narednom periodu. Dogovorene su dalјe aktivnosti koje će se dešavati u periodu do marta 2018. kada je planirana završna prezentacija projekta u Beogradu. Ekspertski tim ušao je u završnu fazu priprema zajedničkog dokumenta o preporukama i metodičkim smernicama o „učenju o ratovima 90-tih“ .

Continue Reading

Sastanak autora projekta Learning a History that is ‘not yet History’ održan je u Osjeku

Sastanak autora projekta Learning a History that is ‘not yet History’ održan je u Osjeku u periodu od 29. septembra do 1. oktobra 2017. Na sastanku u Osjeku autorski tim napravio je pregled i reviziju svih materijala, a poseban akcenat je stavlјen na reviziju klјučnih reči kako bi krajnjim korisnicima olakšali pretragu baze. Rad na prikuplјanju podataka i kreiranju baze/repozitoriuma preporučenih materijala o „ratovima 90-tih“ na prostoru bivše Jugoslavije ušao je u završnu fazu. Ekspertski tim nastavio je da priprema je zajednički dokument o preporukama i metodičkim smernicama o „učenju o ratovima 90-tih“ i mogućnostima implementacije u nastavu.

Continue Reading

History Educators collaborate toward a Repository of Educational Materials on the 1990s Yugoslav Wars in Osijek (Croatia)

On 29 September – 1 October, the development team in the EUROCLIO project Learning a History that is not yet History met near Osijek, Croatia to further work on a common collection of resources which educators can use to teach the 1990s Yugoslav Wars, as well as the further drafting of a Joint Position Paper, aimed to plan ahead more effective and impacting way for history teachers associations to address this very sensitive topic in education.

Continue Reading

Predstavljanje projekta Learning a History which is not yet History na Trećoj regionalnoj EUROCLIO letnjoj školi u Albaniji

Treća regionalna EUROCLIO letnja škola “Going beyond Pride and Pain? – Istorija koja povezuje Balkan ” (“Going beyond Pride and Pain? – ‘History that Connects the Balkans’) održana je u periodu od 18. do 23. jula u Albaniji, u prirodnom ambijentu nacionalnog parka Ljogara kod Valone. Letnja škola je organizovana od strane EUROCLIO-a (u saradnji sa udruženjem istoričara Albanije – ALBNA) uz podršku CDRSEE-a i Muzeja Kuća Ane Frank. Letnja škola je okupila oko 80 učesnika iz celog regiona i Evrope. Učesnici letnje škole su imali prilike da kroz predavanja, radionice, diskusione grupe i studijske posete, prodube svoje znanje i upoznaju se sa novim edukativnim sadržajima.

Continue Reading

Spomenici na nišanu – zatiranje istorije i sećanja

U periodu od 23. do  27. juna 2017. godine u organizaciji Documenta  – Centar za suočavanje s prošlošću (Zagreb), Agencije Sense – Centar za tranzicijsku pravdu (Pula), Fonda za humanitarno pravo (Beograd),  Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine (Sarajevo) i Europa Nostra (Hag) organizovano je studijsko putovanje na temu zatiranja kulturnog nasleđa i uništavanja verskih i kulturnih objekata tokom ratnih sukoba 90–tih godina 20. veka na prostoru bivše Jugoslavije. Studijsko putovanje je deo projekta  Targeting History and Memory  podržanog od Evropske komisije, u okviru programa Evropa za građane, Evropsko sećanje. Učesnici studijskog putovanja bili su nastavnici istorije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i članovi našeg udruženja UDI–Euroclio.

Continue Reading

Konferencija u Sarajevu: Sećanje u učionici

Konferencija pod nazivom Sećanje u učionici, u okviru projekta Learning a History that is ‘not yet History’, održana je u Sarajevu u periodu od 21. do 23. aprila 2017. Na  konferenciji su se okupili predstavnici različitih inicijativa koji se bave sećanjem na ratove 90-tih na prostoru bivše Jugoslavije i pomirenjem  (uklјučujući predstavnike NVO-a, muzeja i visokog obrazovanja). Učesnici konferencije pokušali su da identifikuju izazove i mogućnosti za širu saradnju na polјu transformacije nastave istorije o nedavnoj prošlosti u Bosni i Hercegovini i regionu sa klјučnim akterima obrazovnog procesa, uklјučujući predstavnike EU, OEBS-a i Haškog tribunala. Jedan od važnih cilјeva konferencije bila je i izgradnja kapaciteta nastavnika u pravcu regionalne saradnje i sprovođenja inovacija u obrazovanju.

Continue Reading

Četvrti radni sastanak autora i koordinatora projekta Learning a History that is ‘not yet History’ održan je u Banja Luci

Četvrti radni sastanak autora i koordinatora projekta Learning a History that is ‘not yet History’ održan je u Banja Luci u periodu od 10. do 12. marta 2017. Na sastanku u Banja Luci diskutovalo se o pripremama za predstojeći aprilski sastanak u Sarajevu koji bi pored autora i koordinatora projekta trebao da okupi veći broj regionalnih organizacija civilnog društva u otvaranju debate „suočavanja sa prošlošću“. Autorski tim nastavio je rad na prikuplјanju, evaluaciji i prezentovanju rezultata inicijativa i različitih projekata o „ratovima 90-tih“ na prostoru bivše Jugoslavije.

Continue Reading