Biblioteka – Fond za humanitarno pravo

Fond za humanitarno pravo posjeduje specijaliziranu biblioteku namjenjenu sakupljanju i čuvanju građe vezane o trancizijskoj pravdi, suočavanju s prošlošću, humanitarnom pravu, kao i povijesti, sociologiji, i drugim srodnim područjima. Pored toga, njen fond čine i memoari, eseji, izvještaji raznih organizacija, transkripti sa konferencija, svjedočanstva, dokumentarni filmovi, i slično.

Link/dostupnost: http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=70701&lani=sr

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik

Klјučne riječi: Ante Gotovina antiratna kampanja Bosna i Hercegovina Crna Gora dokumentarni film Domovinski rat Dubrovnik Franjo Tuđman haški sud Hrvatska igrani film izložba javne predstave rata JNA Knin Kosovo kršenje ljudskih prava kultura sjećanja literatura logori masovna stradanja materijal za nastavnike mesta stradanja međunarodna zajednica mjesta stradanja muzej nacionalizam Naser Orić nastava povijesti Operacija Oluja osnovna škola povijesni izvor propaganda ratna svakodnevica ratni zločini Sarajevo SFRJ Slobodan Milosević Srbija srednja škola Stjepan Mesić suočavanje s prošlošću Vukovar web portal žrtve rata