Kako poučavati povijest nedavnih ratova na prostoru bivše Jugoslavije koji se pamte na toliko različitih, ali često i suprotstavljenih i međusobno isključujućih načina?

Povijest nedavnih ratova na prostoru bivše Jugoslavije predstavlja osjetjivo i kontroverzno pitanje u svim post-jugoslavenskim zemljama. U nekim zemljama tema je uvedena u nastavu a negdje samo djelomično ili nikako. Dok neki smatraju da ovo razdoblje povijesti još uvijek nije prošlost koja bi se trebala proučavati Europska udruga nastavnika povijesti EUROCLIO u suradnji sa partnerima pokrenula je projekt kji postavila pitanje: Na koji način izučavati o temama zadnjim ratovima na prostoru bivše Jugoslavije? Projekt pod nazivom ” Learning History that is ‘not yet History’ ” pokrenut je 2016. godine i realiziran u suradnji sa partnerskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije

Partnerske organizacije projekta su:

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću nevladina je organizacija osnovana 2004. godine od strane nekoliko udruga za ljudska prava. Glavni cilj rada je promicanje individualnog i društvenog suočavanja s prošlošću kao temelja izgradnje održivog mira. Documenta prikuplja podatke i objavljuje istraživanja o ratnim događajima, ratnim zločinima i kršenjima ljudskih prava, prati sudske procese na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini te potiče i produbljuje javni dijalog o naslijeđu nasilja.

Hipmont (Udruženje profesora istorije Crne Gore) – nevladina je organizacija osnovana 2011. godine sa ciljem  jačanja suradnje u regiji te suradnje sa europskim institucijama koje se bave ulogom nastave povijesti za obrazovanje i odgoj mladih generacija te njenim funkcionalnom učinkom za Crnu Goru i njen put ka Evropskoj Uniji. Kao punopravni član EUROCLIO-a HIPMONT je surađivao i surađuje na nizu projekata u želji da doprinese izgradnji modernijeg pristupa u nastavi povijesti.

Udruženje za društvenu istoriju UDI – Euroclio osnovano je u Beogradu, 8. prosinca 2001. godine. Cilj Udruženja nastavnika istorije UDI – Euroclio, koje ima preko 500 članova, jest unaprjeđenje nastave povijesti u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji. Cilj udruge je da u suradnji sa međunarodnom organizacijom EUROCLIO, radi u korist promjena pristupa u nastavi povijesti. UDI – Euroclio održava seminare za nastavnike povijesti, upoznaje nastavnike povijesti osnovnih i srednjih škola sa najnovijim znanstvenim i pedagoškim dostignućima u regiji i Europi; prikuplja nastavna sredstva iz područja povijesti iz cijelog svijeta; pokreće posebne projekte iz područja nastave povijesti, uz angažiranje stručnih suradnika; surađuje sa sveučilištima, institutima, stručnim udrugama i drugim organizacijama u zemlji i inozemstvu koji se bave problemima nastave povijesti.

EUROCLIO HIP BiH – je udruga nastavnika i profesora historije/istorije/povijesti Bosne i Hercegovine koje postoji već petnaest godina i okuplja nastavnike historije, osnovnih, srednjih škola i sveučilišta, istraživače iz instituta, muzejske stručnjake i studente povijesti.  Udruga djeluje i okuplja članove sa prostora cijele Bosne i Hercegovine. Misija djelovanja EUROCLIO HIP BIH je poboljšanje i unaprijeđenje nastave istorije u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini, a što se realizira kroz usavršavanja nastavnika, razvijanje dodatnih nastavnih materijala i metoda koji počivaju na multiperspektivnosti i za cilj imaju odgovornu i zanimljivu nastavu povijesti koja razvija vještine kritičkog mišljenja kod učenika.

Udruga za edukaciju i promicanje ljudskih prava osnovana je u studenom 2012. godine. Cilj Udruge je edukacija, istraživanje i publiciranje o ljudskim pravima, te senzibilizacija društva glede poštivanja ljudskih prava. Aktivnosti provodi organizacijom seminara, stručnih ekskurzija, izložbi i drugim aktivnostima.

 

Kao regionalni tim profesionalaca, zajednički smo osmislili i kreirali bazu resursa za učenje o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Namjera nam je bila da se nastavnicima povijesti i srodnih predmeta olakša pristup izvorima i materijalima koji mogu naći svoju primjenu u proučavanju i poučavanju bliske prošlosti. Glavni cilj projekta je osnažiti kompetencije i motivirati nastavnike za poučavanje kontroverznih i osjetljivih tema. Na ovaj način želimo potaknuti odgovorno i kritičko poučavanje u nastavi povijesti. Duboko smo uvjereni da nastavnici povijesti trebaju započeti proces odgovornog poučavanja prošlosti za koju neki tvrde “da još uvijek nije povijest”.  Jedino odgovornim poučavanjem možemo osposobiti učenike za razumijevanje bliske prošlosti i poslati im poruku da se vrijedi boriti protiv netrpeljivosti jer one u protivnom mogu voditi u nove sukobe.