Zloupotreba istorije u procesima koji su doveli do posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini

Materijal stavlja fokus na razdoblje koje je neposredno prethodilo ratu.
Centralna pozicija Bosne i Hercegovine u ratovima koji su zahvatili regiju tijekom 90-tih, podjela planova i programa, te postojanje tri različite, isključive i često međusobno suprotne verzije povijesti predstavljaju poseban problem edukatorima u BiH koji zaslužuje posebnu pažnju.

Centralno pitanje na koje materijal pokušava dati odgovor jest kako i u kojoj mjeri je povijest (zlo)upotrebljena za povećanje razdora unutar društva. Do koje mjere su građani „naučili“ plašiti se i mrziti „druge“ u Bosni i Hercegovini?

Vrsta materijala

Radionice – didaktički obrađene, prilagođene za rad sa starijim srednjoškolcima i za rad sa odraslima. Sadrži video materijal.

Baza podataka se sastoji od pet podbaza koje se mogu iskoristiti za efikasnu obradu tema upotrebe i zloupotrebe istorije u cilju nacionalne homogenizacije i podjela. U širem smislu, materijal je koristan i za obradu svih tema iz konteksta jugoslavenske krize i ratova 1990-ih. Između ostaloga sadrži i popis relevantne literature dostupne na internetu.

Link/dostupnost: Udruženje nastavnika i profesora historije/istorije/povijesti Bosne i Hercegovine – EUROCLIO HIP BiH, 2015.
Urednik: Edin Radušić

http://cliohipbih.ba/materijali/topic/zloupotreba-istorije-u-procesima-koji-su-doveli-do-posljednjeg-rata-u-bosni-i-hercegovini-okvir-za-promjenu-paradigme-u-izucavanju-istorije-u-skolama-bih/

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik

Continue Reading

Mapiranje logora/mjesta zatočenja“ u Bosni i Hercegovini, 1992-1995.

Projekt ’Mapiranje logora/mjesta zatočenja’ ima za cilj da kroz empirijsko istraživanje, u suradnji sa bivšim logorašima i udruženjima logoraša, korištenjem sudski utvrđenih činjenica, dokumentira postojanje logora, broj i imena ubijenih zatočenika i načine mučenja koji su primjenjivani u logorima i drugim mjestima zatočenja.

Link/dostupnost: http://cdtp.org

Jezik materijala (izvorni):  bosanski, hrvatski, srpski jezik

Continue Reading