Udžbenici istorije u post-konfliktnim društvima: Obrazovanje za pomirenje?

Publikacija obrađuje pitanje uloge obrazovanja u procesima suočavanja sa prošlošću i procesima pomirenja, sa posebnim naglaskom na sadržaj udžbenika povijesti u post-konfliktnim društvima i procesima demokratizacije. Publikacija doprinosi javnoj debati o tome na koji način se u udžbenicima povijesti obrađuju teme iz najbliže prošlosti.

Naslov: V Forum za tranzicionu pravdu: Udžbenici istorije u post-konfliktnim društvima: Obrazovanje za pomirenje?, Fond za humanitarno pravo, Beograd 2015.
Urednica: Marijana Toma
Autori: Augusta Dimou, Peter Gauči, Ivan Jovanović, Vera Kac, Snježana Koren, Dubravka Stojanović.

Link/dostupnost: http://www.hlc-rdc.org/?p=31326

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik

Continue Reading

Teaching Contemporary Southeast European History: Source Books for History Teachers, Volume 2: Wars, Divisions, Integration (1990-2008)

Zbirka povijesnih izvora koju je priredila grupa povjesničara iz regije, pod nazivom Ratovi, podjele, integracija a koja obuhvaća razdoblje od 1990-2008. Donosi grupe povijesnih izvora po temama: Raspad i izgradnja 1990-1992; Dezintegracija Jugoslavije; Međunarodni akteri, lokalna pitanja; Ekonomija i društvo; Kultura; Načini sjećanja.

Dužina: 575 stranica

Link/dostupnost: http://www.cdrsee.org/publications/education/volume-2-wars-divisions-integration-1990-2008

Jezik materijala (izvorni): engleski jezik

Continue Reading

Zloupotreba istorije u procesima koji su doveli do posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini

Materijal stavlja fokus na razdoblje koje je neposredno prethodilo ratu.
Centralna pozicija Bosne i Hercegovine u ratovima koji su zahvatili regiju tijekom 90-tih, podjela planova i programa, te postojanje tri različite, isključive i često međusobno suprotne verzije povijesti predstavljaju poseban problem edukatorima u BiH koji zaslužuje posebnu pažnju.

Centralno pitanje na koje materijal pokušava dati odgovor jest kako i u kojoj mjeri je povijest (zlo)upotrebljena za povećanje razdora unutar društva. Do koje mjere su građani „naučili“ plašiti se i mrziti „druge“ u Bosni i Hercegovini?

Vrsta materijala

Radionice – didaktički obrađene, prilagođene za rad sa starijim srednjoškolcima i za rad sa odraslima. Sadrži video materijal.

Baza podataka se sastoji od pet podbaza koje se mogu iskoristiti za efikasnu obradu tema upotrebe i zloupotrebe istorije u cilju nacionalne homogenizacije i podjela. U širem smislu, materijal je koristan i za obradu svih tema iz konteksta jugoslavenske krize i ratova 1990-ih. Između ostaloga sadrži i popis relevantne literature dostupne na internetu.

Link/dostupnost: Udruženje nastavnika i profesora historije/istorije/povijesti Bosne i Hercegovine – EUROCLIO HIP BiH, 2015.
Urednik: Edin Radušić

http://cliohipbih.ba/materijali/topic/zloupotreba-istorije-u-procesima-koji-su-doveli-do-posljednjeg-rata-u-bosni-i-hercegovini-okvir-za-promjenu-paradigme-u-izucavanju-istorije-u-skolama-bih/

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik

Continue Reading

Sjećanje u pokretu – pedagoški alat o kulturi sjećanja

Radionice pripremljene za rad sa učenicima uzrasta od 15+ godina. Sadrži i kratke filmove.

Priručnik je strukturiran kao interaktivni nastavni alat za učitelje, nastavnike i profesore koji rade sa sudioncima dobi od 15 do 25 godina, a sadrži:

  • tematske module o kulturi sjećanja;
  • nastavne jedinice za rad sa učenicima i studentima,
  • kratke i dokumentarne filmove,
  • didaktičke kartice (za rad sa sudionicima radionica) sa slikama spomenika i memorijala zapadnog Balkana;
  • katalog o spomenicima zapadnog Balkana pod nazivom MOnuMENTI;
  • izbor relevantnih resursa za edukaciju o kulturi sjećanja.

Link/dostupnost:

http://memorytools.cliohipbih.ba/

http://cliohipbih.ba/wp-content/uploads/2016/10/bhs_sjec%C2%B4anje-u-pokretu.pdf

Film MonuMENTImotion dostupan na https://www.youtube.com/watch?v=RJOZm3M7pkI

Prvo izdanje (dostupno na http://cliohipbih.ba/materijali/topic/sjecanje-u-pokretu-%E2%94%80-predagoski-alat-o-kulturi-sjecanja/) i na engleskom i njemačkom jeziku.

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik

Continue Reading

Kosovska knjiga pamćenja

Kosovska knjiga pamćenja (2015) je baza podataka Fonda za humanitarno pravo i Fonda za humaitarno pravo Kosova ratnih zločina o ljudima koji su stradali u toku borbe i ljudima koji su prisilno nestali u periodu od 1. siječnja 1998. do 31. prosinca 2000. godine na Kosovu.

Link/dostupnost:

Kosovska knjiga pamćenja  (srp >>>)

Libër Kujtimi i Kosovës (alb >>> )

Kosovo Memory Book (eng >>>)

Jezik materijala (izvorni): srpski, albanski, engleski jezik

Continue Reading

Novosti iz prošlosti : znanje, neznanje, upotreba i zloupotreba istorije

Novosti iz prošlosti rezultat su obimnog istraživanja javnog mijenja o tome kako građani vide nacionalnu i opću prošlost te sebe i druge u njoj, kao i to kako formirane predrasude i pogrešne informacije utječu na njihovo rasuđivanje i donošenje odluka danas. Knjiga sadrži tekstove o rezultatima istraživanja, zabludama građana o nekim povijesnim događajima, ulozi medija i elita u učenju povijesti i stvaranju ovih zabluda ili dilema. Dužina: 128, [56] str. s tablicama. Istraživanje je provedeno u sklopu projekta kojeg je proveo Beogradski centar za ljudska prava i kojeg je financirala Delegacija Europske unije u Republici Srbiji.

Link/dostupnost: Novosti iz prošlosti : znanje, neznanje, upotreba i zloupotreba istorije; Beograd 2010.
Urednik: Vojin Dimitrijević

Izdavač: Beogradski centar za lјudska prava

http://www.bgcentar.org.rs/obrazovanje/publikacije/posebna-izdanja/

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik

Continue Reading

Jedna povijest, više historija

Publikacija “Jedna povijest, više historija – Dodatak udžbenicima sa kronikom objavljivanja” objavljena je u izdanju Documente (2008) — Centra za suočavanje s prošlošću i Europskog pokreta Split. Urednica: Maja Dubljević

Dodatak za poučavanje najnovije povijesti, autora Snježane Koren, Magdalene Najbar-Agičić i Tvrtka Jakovine, priručnik je za nastavu povijesti utemeljen na multiperspektivnom pristupu, koji je naručilo Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa nakon što je u šk. god. 2002./2003. u Podunavlju prestao vrijediti petogodišnji moratorij na nastavu najnovije povijesti. Nakon što je dio recenzija “iscurio” u javnost, a autori doživjeli javnu harangu, ministarstvo je odlučilo ne izdati Dodatak. Ova publikacija, osim integralnog teksta Dodatka, donosi kroniku javne rasprave o Dodatku, preslike novinskih tekstova o temi, osvrte autora i autorica i drugih aktera rasprave i relevantne službene dokumente nadležnog ministarstva.

Link/dostupnost: https://www.documenta.hr/assets/files/publikacije/jedna_povijest_vise_historija.pdf

Jezik materijala (izvorni): hrvatski jezik

Continue Reading

Kako kreativno pristupiti nastavi povijesti

Priručnik za nastavnike i edukatore „ Kako kreativno pristupiti nastavi povijesti“ sadrži pripreme za izvođenje nastavnih jedinica na teme:
„Lica otpora“ i „Zatiranje povijesti i sjećanja“ autora Gorana Đurđevića u izdanju Documente – Centar za suočavanje s prošlošću.

 

Link/dostupnost: PDF verzija: https://www.documenta.hr/assets/files/publikacije/prirucnik_nastava_povijesti.pdf 

Jezik materijala (izvorni):  hrvatski jezik

Continue Reading

Teachers TV: How to teach history in Bosnia and Herzegovina

Produkcijska kuća Teachers TV iz Velike Britanije snimila je 2007. godine dokumentarni film o tome kako se predaje povijest u Bosni i Hercegovini. Kao posljedica rata 1992-1995. školstvo u Bosni i Hercegovini je podijeljeno na nacionalnom principu. Pristup poučavanju povijesti za tri glavne nacionalne grupe u Bosni i Hercegovini je različit. Isti događaji iz zajedničke istorije različito se tumače u ovisnosti od nacionalne ideologije. U nekim dijelovima Bosne i Hercegovine čak su i škole fizički podijeljene na dva dijela te učenici hrvatske i bošnjačke nacionalnosti nemaju prilike susresti se.

U filmu su prikazani satovi nastave povijesti u tri škole, po srpskom, hrvatskom i bosanskom nastavnom planu i programu te su intervjuirani nastavnici i učenici.

Link/dostupnost: dostupan na internetu

Jezik materijala (izvorni): engleski, srpski, hrvatski, bosanski jezik

Continue Reading