Memorandum, greh nedovršenog teksta, prvi deo

Dokumentarna emisija “Memorandum, greh nedovršenog teksta”, je emisija nastala u produkciji Radio televizije Srbije. Autor emisije je Svetlana Janjićijević. Prvi dio ove emisije govori o tome kako je tekst Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU)- Memorandum dospio u javnost tj. u Večernje novosti i kakve su bile reakcije na tekst od strane vodećih političkih ličnosti Srbije Ivana Stambolića, Dobrice Ćosića i Slobodana Miloševića, ali i kako su tekst doživjeli hrvatski i slovenski političari. Svoj stav o dokumentu daju pored političara i povjesničari, sociolozi, politikolozi, pisci i novinari. U emisiji svoj stav iznosi 25 sugovornika iz Srbije Hrvatske i Slovenije.
Emisija traje 52 minuta.

Link/dostupnost: dostupno na internetu

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik

Continue Reading

Memorandum, greh nedovršenog teksta, drugi deo

Dokumentarna emisija “Memorandum, greh nedovršenog teksta” drugi dio, nastala je u produkciji Radio- televizije Srbije u znak obilježavanja tridesetogodišnjice od nastanka Memoranduma, teksta Srpske akademije nauka i umetnosti SANU. Autor emisije je Svetlana Janjićijević. Drugi dio emisije govori o tome zašto je tekst Memoranduma tumačen kao ratnohuškački i nacionalistički, kakav je bio nacionalni položaj Srba u bivšoj Jugoslaviji kao i kako je Memorandum citiran u optužnici Slobodanu Miloševiću na Haškom sudu kao „dokaz o postojanju plana o stvaranju velike Srbije“. Emisija traje 52 minuta.

Link/dostupnost: https://youtu.be/XD66eBzp2NE

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik

Continue Reading

Memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti (Memorandum SANU), 1986.

Memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti (Memorandum SANU) je nacrt dokumenta koji je izradio odbor od 16 članova Srpske akademije nauke i umetnosti u razdoblju od 1985. do 1986. godine. Memorandum je podjeljen na dvije cjeline: „Kriza jugoslovenske privrede i društva” koja se odnosi na ekonomske i političke podjele u Jugoslaviji koje su usljedile nakon donošenja ustava iz 1974. godine i „Položaj Srbije i srpskog naroda” koji opisuje navodno inferiorni status SR Srbije u SFRJ i položaj Srba u SR Hrvatskoj i na SAP Kosovu.

Link/dostupnost: Memorandum (srpski jez.)

Memorandum (engleski jez.)

Jezik materijala (izvorni): srpski i engleski jezik

Continue Reading