Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću je web stranica istoimene udruge sa sjedištem u Hrvatskoj na kojoj se mogu pronaći publikacije, izvještaji o aktivnostima koje organizacija provodi te audio i video materijal o predratnoj, ratnoj i poslijeratnoj prošlosti iz domene suočavanja s prošlošću, koje je u fokusu rada same organizacije.

Link/dostupnost: https://www.documenta.hr

Jezik materijala (izvorni): hrvatski jezik

Continue Reading

Dealing with the past

Dealing with the past je platforma organizacije Forum Ziviler Friedensdienst e. V. (forumZFD) sa temom suočavanja sa prošlošću i uspostavljanju dijaloga na području Zapadnog Balkana. Dealing with the past izdaje i regionalni časopis Balkan Perspectives.

Link/dostupnost: http://www.dwp-balkan.org/bh/

Jezik materijala (izvorni): engleski, srpski, hrvatski, makedonski, bosanski, crnogorski, albanski jezik

Continue Reading

Agencija Sense (Sense Tribunal)

Specijalizirana informativna agencija koja u dnevnom i tjednom tisku, na radio i televizijskim postajama, javnosti i zainteresiranim institucijama u zemljama jugoistočne Evrope osigurava redovne i cjelovite informacije o zbivanjima na Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), Međunarodnom sudu pravde (MSP) i stalnom Međunarodnom kaznenom sudu (MKS). Internet servis agencije Sense Tribunal sadrži dokumentarni, audio i vizualni materijal, autentične vojne, vladine i političke dokumente, izveštaje sa Haškog suda. Dokumentacijska baza sadrži više od tisuću sati snimaka kompletnih iskaza preživjelih svjedoka, članova obitelji žrtava, istražitelja tužilaštva, forenzičkih eksperata, optuženih koji su priznali suučesništvo u zločinima i iskaze drugih svjedoka uz čiju su pomoć rekonstruirana zbivanja, kao i vojne dokumente, mape, zračne snimke i fotografije mjesta zločina, video snimke nastale u vrijeme događaja (koje su bile dokazi na suđenjima).

Link/dostupnost: https://www.sense-agency.com/naslovna/naslovna.1.html

Jezik materijala (izvorni): engleski, bosanski, srpski, hrvatski jezik

Continue Reading

Kosovska knjiga pamćenja

Kosovska knjiga pamćenja (2015) je baza podataka Fonda za humanitarno pravo i Fonda za humaitarno pravo Kosova ratnih zločina o ljudima koji su stradali u toku borbe i ljudima koji su prisilno nestali u periodu od 1. siječnja 1998. do 31. prosinca 2000. godine na Kosovu.

Link/dostupnost:

Kosovska knjiga pamćenja  (srp >>>)

Libër Kujtimi i Kosovës (alb >>> )

Kosovo Memory Book (eng >>>)

Jezik materijala (izvorni): srpski, albanski, engleski jezik

Continue Reading

Koalicija za REKOM

Web portal Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenim na teritoriji nekadašnje SFRJ od 1. januara 1991. do 31. decembra 2001. godine.

Link/dostupnost: online

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik, engleski jezik, albanski jezik, bosanski jezik, hrvatski jezik, slovenački jezik, makedonski jezik, crnogorski jezik.

Continue Reading