Rat(ovi) u slikama

Pedagoški alat o podučavanju ratnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije.

Autorke radionice Bojana Dujković Blagojević (EUROCLIO HIP BIH) i Nataša Kostić (UDI-EUROCLIO).

Kako su ratovi 90-tih godina XX veka zabeleženi u vizuelenim istorijskim izvorima?

Radionica “Rat(ovi) u slikama” je pedagoški alat namenjen za podučavanje o ratovima i njime se ukazuje na jedan od modela kako je moguće podučavati o ratnim sukobina devedesetih godina 20. veka na prostoru bivše Jugoslavije.

Continue Reading

Feature History – fall of Yugoslavia

Feature History predstavlja you tube kanal na kojem u 10 minuta autori pokušavaju da, kroz grafike i animacije, na jednostavan način prezentuju kompleksne istorijske događaje. Raspad i rat na prostoru bivše Jugoslavije predstavljen je u dva segmenta, od 10 i 7 minuta i jedan je od najkompletnijih, a opet najjednostavnijih pregleda ovog istorijskog procesa.

Link/dostupnost:  https://www.youtube.com/watch?v=4mxJjstwqMk 

Jezik materijala (izvorni): engleski jezik

Continue Reading

Mediji u Srbiji: hronika propadanja

Dokumentarni serijal o medijima u Srbiji u produkciji Ministarstva kulture i obrazovanja Republike Srbije – od dolaska na vlast Slobodana Miloševića do današnjih dana. Prve četiri epizode sadrže materijale relevantne  za raspad Jugoslavije i ratove devedesetih.

Link/dostupnost: dostupno na internetu

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik

Continue Reading

Raspad Jugoslavije

Knjiga beogradskog advokata Srđe Popovića sagledava raspad Jugoslavije sa pravnog stanovišta.. U publikaciji daje nove teze o ulozi državnog vrha Jugoslavije i Srbije ka promjeni nacionalne structure JNA, udara na Ustav SFRJ i pokušaje prekrajanja granica.

Link/dostupnost:  Knjiga je dostupna u PDF verziji na internetu

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik

Continue Reading

The death of Yugoslavia – Smrt Jugoslavije

Dokumentarni serijal od šest epizoda, u produkciji BBC-ja iz 1995 godine. U serijalu je obuhvaćen period raspada Jugoslavije, kao i ratova koji su vođeni na ovom području.

Link/dostupnost: dostupno na internetu

Jezik materijala (izvorni): еngleski jezik, dok je dio intervjua na srpskom, hrvatskom, bosanskom i crnogorskom jeziku.

Continue Reading

Završni sastanak autora projekta Learning a History that is ‘not yet History’ održan je u Mostaru

Završni sastanak autora projekta Learning a History that is ‘not yet History’ održan je u Mostaru u periodu od 17. do 19. novembra 2017. Na sastanku u Mostaru predstavlјena je radna verzija veb sajta na kome će se raditi u narednom periodu. Dogovorene su dalјe aktivnosti koje će se dešavati u periodu do marta 2018. kada je planirana završna prezentacija projekta u Beogradu. Ekspertski tim ušao je u završnu fazu priprema zajedničkog dokumenta o preporukama i metodičkim smernicama o „učenju o ratovima 90-tih“ .

Continue Reading

Sastanak autora projekta Learning a History that is ‘not yet History’ održan je u Osjeku

Sastanak autora projekta Learning a History that is ‘not yet History’ održan je u Osjeku u periodu od 29. septembra do 1. oktobra 2017. Na sastanku u Osjeku autorski tim napravio je pregled i reviziju svih materijala, a poseban akcenat je stavlјen na reviziju klјučnih reči kako bi krajnjim korisnicima olakšali pretragu baze. Rad na prikuplјanju podataka i kreiranju baze/repozitoriuma preporučenih materijala o „ratovima 90-tih“ na prostoru bivše Jugoslavije ušao je u završnu fazu. Ekspertski tim nastavio je da priprema je zajednički dokument o preporukama i metodičkim smernicama o „učenju o ratovima 90-tih“ i mogućnostima implementacije u nastavu.

Continue Reading

History Educators collaborate toward a Repository of Educational Materials on the 1990s Yugoslav Wars in Osijek (Croatia)

On 29 September – 1 October, the development team in the EUROCLIO project Learning a History that is not yet History met near Osijek, Croatia to further work on a common collection of resources which educators can use to teach the 1990s Yugoslav Wars, as well as the further drafting of a Joint Position Paper, aimed to plan ahead more effective and impacting way for history teachers associations to address this very sensitive topic in education.

Continue Reading

Predstavljanje projekta Learning a History which is not yet History na Trećoj regionalnoj EUROCLIO letnjoj školi u Albaniji

Treća regionalna EUROCLIO letnja škola “Going beyond Pride and Pain? – Istorija koja povezuje Balkan ” (“Going beyond Pride and Pain? – ‘History that Connects the Balkans’) održana je u periodu od 18. do 23. jula u Albaniji, u prirodnom ambijentu nacionalnog parka Ljogara kod Valone. Letnja škola je organizovana od strane EUROCLIO-a (u saradnji sa udruženjem istoričara Albanije – ALBNA) uz podršku CDRSEE-a i Muzeja Kuća Ane Frank. Letnja škola je okupila oko 80 učesnika iz celog regiona i Evrope. Učesnici letnje škole su imali prilike da kroz predavanja, radionice, diskusione grupe i studijske posete, prodube svoje znanje i upoznaju se sa novim edukativnim sadržajima.

Continue Reading