Rat(ovi) u slikama

Pedagoški alat o podučavanju ratnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije.

Autorke radionice Bojana Dujković Blagojević (EUROCLIO HIP BIH) i Nataša Kostić (UDI-EUROCLIO).

Kako su ratovi 90-tih godina XX veka zabeleženi u vizuelenim istorijskim izvorima?

Radionica “Rat(ovi) u slikama” je pedagoški alat namenjen za podučavanje o ratovima i njime se ukazuje na jedan od modela kako je moguće podučavati o ratnim sukobina devedesetih godina 20. veka na prostoru bivše Jugoslavije.

Continue Reading

Završni sastanak autora projekta Learning a History that is ‘not yet History’ održan je u Mostaru

Završni sastanak autora projekta Learning a History that is ‘not yet History’ održan je u Mostaru u periodu od 17. do 19. novembra 2017. Na sastanku u Mostaru predstavlјena je radna verzija veb sajta na kome će se raditi u narednom periodu. Dogovorene su dalјe aktivnosti koje će se dešavati u periodu do marta 2018. kada je planirana završna prezentacija projekta u Beogradu. Ekspertski tim ušao je u završnu fazu priprema zajedničkog dokumenta o preporukama i metodičkim smernicama o „učenju o ratovima 90-tih“ .

Continue Reading

Sastanak autora projekta Learning a History that is ‘not yet History’ održan je u Osjeku

Sastanak autora projekta Learning a History that is ‘not yet History’ održan je u Osjeku u periodu od 29. septembra do 1. oktobra 2017. Na sastanku u Osjeku autorski tim napravio je pregled i reviziju svih materijala, a poseban akcenat je stavlјen na reviziju klјučnih reči kako bi krajnjim korisnicima olakšali pretragu baze. Rad na prikuplјanju podataka i kreiranju baze/repozitoriuma preporučenih materijala o „ratovima 90-tih“ na prostoru bivše Jugoslavije ušao je u završnu fazu. Ekspertski tim nastavio je da priprema je zajednički dokument o preporukama i metodičkim smernicama o „učenju o ratovima 90-tih“ i mogućnostima implementacije u nastavu.

Continue Reading

History Educators collaborate toward a Repository of Educational Materials on the 1990s Yugoslav Wars in Osijek (Croatia)

On 29 September – 1 October, the development team in the EUROCLIO project Learning a History that is not yet History met near Osijek, Croatia to further work on a common collection of resources which educators can use to teach the 1990s Yugoslav Wars, as well as the further drafting of a Joint Position Paper, aimed to plan ahead more effective and impacting way for history teachers associations to address this very sensitive topic in education.

Continue Reading

Predstavljanje projekta Learning a History which is not yet History na Trećoj regionalnoj EUROCLIO letnjoj školi u Albaniji

Treća regionalna EUROCLIO letnja škola “Going beyond Pride and Pain? – Istorija koja povezuje Balkan ” (“Going beyond Pride and Pain? – ‘History that Connects the Balkans’) održana je u periodu od 18. do 23. jula u Albaniji, u prirodnom ambijentu nacionalnog parka Ljogara kod Valone. Letnja škola je organizovana od strane EUROCLIO-a (u saradnji sa udruženjem istoričara Albanije – ALBNA) uz podršku CDRSEE-a i Muzeja Kuća Ane Frank. Letnja škola je okupila oko 80 učesnika iz celog regiona i Evrope. Učesnici letnje škole su imali prilike da kroz predavanja, radionice, diskusione grupe i studijske posete, prodube svoje znanje i upoznaju se sa novim edukativnim sadržajima.

Continue Reading

Spomenici na nišanu – zatiranje istorije i sećanja

U periodu od 23. do  27. juna 2017. godine u organizaciji Documenta  – Centar za suočavanje s prošlošću (Zagreb), Agencije Sense – Centar za tranzicijsku pravdu (Pula), Fonda za humanitarno pravo (Beograd),  Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine (Sarajevo) i Europa Nostra (Hag) organizovano je studijsko putovanje na temu zatiranja kulturnog nasleđa i uništavanja verskih i kulturnih objekata tokom ratnih sukoba 90–tih godina 20. veka na prostoru bivše Jugoslavije. Studijsko putovanje je deo projekta  Targeting History and Memory  podržanog od Evropske komisije, u okviru programa Evropa za građane, Evropsko sećanje. Učesnici studijskog putovanja bili su nastavnici istorije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i članovi našeg udruženja UDI–Euroclio.

Continue Reading

Konferencija u Sarajevu: Sećanje u učionici

Konferencija pod nazivom Sećanje u učionici, u okviru projekta Learning a History that is ‘not yet History’, održana je u Sarajevu u periodu od 21. do 23. aprila 2017. Na  konferenciji su se okupili predstavnici različitih inicijativa koji se bave sećanjem na ratove 90-tih na prostoru bivše Jugoslavije i pomirenjem  (uklјučujući predstavnike NVO-a, muzeja i visokog obrazovanja). Učesnici konferencije pokušali su da identifikuju izazove i mogućnosti za širu saradnju na polјu transformacije nastave istorije o nedavnoj prošlosti u Bosni i Hercegovini i regionu sa klјučnim akterima obrazovnog procesa, uklјučujući predstavnike EU, OEBS-a i Haškog tribunala. Jedan od važnih cilјeva konferencije bila je i izgradnja kapaciteta nastavnika u pravcu regionalne saradnje i sprovođenja inovacija u obrazovanju.

Continue Reading

Četvrti radni sastanak autora i koordinatora projekta Learning a History that is ‘not yet History’ održan je u Banja Luci

Četvrti radni sastanak autora i koordinatora projekta Learning a History that is ‘not yet History’ održan je u Banja Luci u periodu od 10. do 12. marta 2017. Na sastanku u Banja Luci diskutovalo se o pripremama za predstojeći aprilski sastanak u Sarajevu koji bi pored autora i koordinatora projekta trebao da okupi veći broj regionalnih organizacija civilnog društva u otvaranju debate „suočavanja sa prošlošću“. Autorski tim nastavio je rad na prikuplјanju, evaluaciji i prezentovanju rezultata inicijativa i različitih projekata o „ratovima 90-tih“ na prostoru bivše Jugoslavije.

Continue Reading