Kome je baza namenjena?

Baza je namijenjena najprije nastavnicima, istrazivačima, studentima, učenicoma i svima onima koje zanima ovaj period istorije i žele da prošire svoja znanja

Kako se vrši odabir materijala koji će ići u bazu materijala?

Zajedničkim radom istoričara i stručnjaka iz zemalja učesnica, formulisani su kriterijumi na osnovu kojih su materijali birani. Jedan od osnovnih kriterijuma je primenljivost u nastavi, multiperspektivnost, relevantnost… Akcenat je dat na primarnim izvorima, ali ni sekundarni i tercijalni nisu zanemareni.

Kako mogu dodati materijal u spremište koje mislim da nedostaje?

Idite na link (link)

Da li postoje gotove radionice koje se odmah mogu primijeniti u nastavi?

Da. Pretragom ključne riječi “nastava istorije” izlistaćete dostupne materijale.