Kako podučavati istoriju nedavnih ratova 90-ih godina prošlog vijeka na prostoru bivše Jugoslavije, period za koji neki smatraju da još uvijek nije prošlost, a koji se pamti na toliko različitih, ali često i suprotstavljenih i međusobno isključujućih načina?

Istorija nedavnih ratova vođenih tokom devedesetih godina 20. vijeka na prostoru bivše Jugoslavije predstavlja dosta osjetjivo i kontroverzno pitanje u svim zemljama Zapadnog Balkana. U nekim zemljama ove su teme uvrštene u nastavu, a negdje samo djelimično ili nikako. Ovo je period koji se pamti na različite i često vrlo suprotstavljene i međusobno isključive načine. Dok neki smatraju da upravo zbog toga ovaj period istorije još uvijek nije prošlost koja bi se trebala izučavati, Asocijacija Evropskih edukatora historije EUROCLIO, u saradnji sa partnerima, je pokrenula projekat koji u fokusu ima pitanje – na koji način izučavati o temama ratova na prostoru bivše Jugoslavije tokom devedestih godina 20. vijeka? Projekat pod nazivom “Learning a History that is not yet History” pokrenut je 2016. godine i realizovan u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije

Partnerske organizacije projekta su:

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću je nevladina organizacija osnovana 2004. godine od strane nekoliko organizacija za ljudska prava. Glavni cilj rada je promovisanje individualnog i društvenog suočavanja s prošlošću kao temelja izgradnje održivog mira. Documenta prikuplja podatke i objavljuje istraživanja o ratnim događajima, ratnim zločinima i kršenjima ljudskih prava, prati sudske procese na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, te podstiče i produbljuje javni dijalog o naslijeđu nasilja.

Hipmont (Udruženje profesora istorije Crne Gore) je nevladina organizacija osnovana 2011. godine sa ciljem jačanja saradnje u regionu, saradnje sa evropskim institucijama koje se bave značajem nastave istorije za obrazovanje i vaspitanje mlade populacije, ali i njenog funkcionalnog učinka za Crnu Goru i njen put ka Evropskoj Uniji. Kao punopravni član EUROCLIO-a HIPMONT je sarađivao i sarađuje u nizu projekata u želji da doprinese  izgradnji modernijeg pristupa u nastavi istorije.

Udruženje za društvenu istoriju UDI – Euroclio je osnovano u Beogradu, 8.decembra 2001. godine. Cilj Udruženja nastavnika istorije UDI – Euroclio, koje ima preko 500 članova, je unapređenje nastave istorije u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji i da, u saradnji sa Udruženjem za društvenu istoriju i međunarodnom organizacijom EUROCLIO, radi u korist promjena pristupa nastavi istorije. UDI – Euroclio održava seminare za nastavnike istorije, upoznaje nastavnike istorije osnovnih i srednjih škola sa najnovijim naučnim i pedagoškim dostignućima u regionu i Evropi, prikuplja nastavna sredstava iz oblasti istorije iz cijelog svijeta, pokreće posebne projekte iz oblasti nastave istorije, uz angažovanje stručnih saradnika, sarađuje sa univerzitetima, institutima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koja se bave problemima nastave istorije

EUROCLIO HIP BiH – je udruženje nastavnika i profesora istorije Bosne i Hercegovine koje postoji već petnaest godina i okuplja nastavnike istorije osnovnih i srednjih škola i univerziteta, istraživače iz instituta, muzejske stručnjake i studente istorije.  Udruženje djeluje i okuplja članove sa prostora cijele Bosne i Hercegovine. Misija djelovanja EUROCLIO HIP BIH je poboljšanje i unaprijeđenje nastave istorije u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini, što se realizuje kroz edukacije nastavnika, razvijanje dodatnih nastavnih materijala i metoda koji počivaju na multiperspektivnosti i za cilj imaju odgovornu, zanimljivu i nastavu istorije koja razvija kritičko mišljenje kod učenika.

Organizacija za edukaciju i unapređenje ljudskih prava osnovana je u novembru 2012. godine. Cilj organizacije je edukacija, istraživanje i obavještavanje o ljudskim pravima, te osjetljivost društva u pogledu poštovanja  ljudskih prava. Aktivnosti sprovodi kroz organizaciju seminara, stručnih ekskurzija, izložbi i sl.

 

Kao regionalni tim profesionalaca, zajednički smo osmislili i kreirali bazu resursa za učenje o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. S obzirom na to da o ovom periodu postoji prilično veliki broj knjiga, novinskih članaka, video materijala itd, istraživački tim projekta je nastojao odabrati one materijale koji su primjenjivi u nastavi poštujući načelo multiperspektivnosti

Namjera je da se nastavnicima istorije i nastavnicima srodnih predmeta olakša pristup izvorima i materijalima koji mogu naći svoju primjenu u izučavanju “istorije koja to još uvek nije”.

Osnažiti kompetencije i motivisanje nastavnike za podučavanje kontroverznih i osetljivih tema bliske prošlosti je glavni cilj projekta. Na ovaj način se želi podstaći njihovo podučavanje na odgovaran i kritički izražen način.Duboko smo uvjereni da nastavnici istorije treba da započnu proces podučavanja nastave istorije za koju mnogi govore da “još uvijek nije prošlost”.

Prije svega treba osposobiti učenike za razumevanje ovog dijela prošlosti. Njenim podučavanjem dajemo poruku mladima da se bore protiv novih podjela i netrepeljivosti koje bi vodile ka novim konfliktima.