Radionice u Hagu – Tranziciona pravda i nastava istorije

U okviru projekta Learning a History that is ‘not yet History’ (Učenje istorije koja to još uvek nije) u periodu između 28-31. januara održane su radionice u zgradi Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Jedna od najvažnijih tema radionica bila je mogućnost korišćenja arhivskog materijala Međunarodnog tribunala u Hagu i agencije Sense i njihovoj primeni u nastavi istorije. Učesnici radionica bili su timovi iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Ovo je bila jedinstvena prilika da se okupe 30 nastavnika istorije i eksperata na polјu obrazovanja s područja bivše Jugoslavije kako bi razgovarali o najbolјoj praksi nastave istorije o sukobima iz devedesetih godina XX veka i upotrebi obimnog arhivskog materijala sadržanog u arhivima Međunarodnog krivičnog suda i materijala obrađenih od agencije Sense.

Istorija nedavnih ratova 90-tih često se smatra da još nije postala „istorija“, ali se pamti na mnogo različitih načina. Projekat ima za cilј da doprinese na polјu kulture sećanja kroz podizanje svesti među nastavnicima, učenicima i studentima, o mogućim zajedničkim pristupima temama vrlo osetlјive prošlosti. Partneri na projektu su udruženja nastavnika sa prostora bivše Jugoslavije koja se nalaze pred velikim izazovom da prikupe, evaluiraju i prezentuju rezultate različitih inicijativa i različitih projekata o ratovima 90-tih.

U sklopu radionica održana je javna debata, 30. januara u muzeju Museon u Hagu, pod nazivom Od Tribunala do učionice, u organizaciji Outreach programa Međunarodnog suda i Evropskog udruženja nastavnika istorije (EUROCLIO). Ovaj skup je bio namenjen stručnjacima na polјu obrazovanja koji se suočavaju sa izazovima nastave o skorijoj istoriji na prostoru bivše Jugoslavije. Dve panel diskusije bavile su pitanjem prezentacije ratova iz devedesetih godina XX veka u nastavi istorije. Tokom prve diskusije, panel sastavlјen od stručnjaka za nastavni program, eksperata na polјu formalnog obrazovanja i autora udžbenika sa Balkana razgovarao je o izazovima i naučenim lekcijama u nastavi nedavne istorije u regionu. Drugi panel, koji je zajednički organizovan s holandskom nevladinom organizacijom PAX for Peace, usredsredio se na to kako su događaji u Srebrenici u julu 1995. i uloga holandskog batalјona UNPROFOR-a obrađeni u holandskoj nastavi istorije, te o mogućnostima integracije u nastavi.

Source: udieuroclio.wordpress.com