Sastanak autora projekta Learning a History that is ‘not yet History’ održan je u Osjeku

Sastanak autora projekta Learning a History that is ‘not yet History’ održan je u Osjeku u periodu od 29. septembra do 1. oktobra 2017. Na sastanku u Osjeku autorski tim napravio je pregled i reviziju svih materijala, a poseban akcenat je stavlјen na reviziju klјučnih reči kako bi krajnjim korisnicima olakšali pretragu baze. Rad na prikuplјanju podataka i kreiranju baze/repozitoriuma preporučenih materijala o „ratovima 90-tih“ na prostoru bivše Jugoslavije ušao je u završnu fazu. Ekspertski tim nastavio je da priprema je zajednički dokument o preporukama i metodičkim smernicama o „učenju o ratovima 90-tih“ i mogućnostima implementacije u nastavu.

Cilјevi projekta su: prikuplјanje, evaluacija i prezentovanje rezultata inicijativa i različitih projekata o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije; povezivanje nastavnika istorije u Evropi i prikuplјanje informacija kako se o sukobima 90-tih godina predaje na multiperspektivan način; uklјučivanje studenata istorije iz evropskih zemalјa u procese multiperspektivnog pristupa nastavi istorije o sukobima 90-tih; upoznavanje nastavnika istorije u Evropi (formalnog i neformalnog sektora) o izazovima sa kojima se suočavaju oni koji podučavaju o 90-tih godina u zemlјama bivše Jugoslavije; doprinos na polјu evropske kulture sećanja putem podizanja svesti među nastavnicima, studentima i učenicima da su mogući zajednički pristupi veoma osetlјivim temama iz prošlosti.

Source: udieuroclio.wordpress.com