Како подучавати историју недавних ратова 90-их година прошлог века на простору бивше Југославије, период за који неки сматрају да још увек није прошлост, а који се памти на толико различитих, али често и супротстављених и међусобно искључивих начина.

Историја недавних ратова, вођених током деведесетих година 20. века на простору бивше Југославије, представља прилично осетљиво и контроверзно питање у свим земљама Западног Балкана. У неким земљама, ове теме су уведене у наставу, а негде само делимично или никако. Ово је период који се памти на различите и често веома супротстављене и међусобно искључиве начине. Док неки сматрају да управо због тога овај период историје још увек није прошлост која би требало да се изучава, Асоцијација Европских едукатора историје EUROCLIO  у сарадњи са партнерима покренула је пројекат који у фокусу има питање  на који начин изучавати о темама ратова на простору бивше Југославије током деведесетих година 20. века. Пројекат под називом  Learning a History that is not yet History’  (Учење историје која то још није) покренут је 2016. године и реализован је у сарадњи са партнерским организацијама из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске и Србије

Партнерске организације пројекта су:

Documenta – Центар за суочавање с прошлошћу – невладина организација основана 2004. године од стране неколико удружења за људска права. Главни циљ је промоција индивидуалног и друштвеног суочавања са прошлошћу као темеља изградње одрживог мира. Documenta прикупља податке и објављује истраживања о ратним догађајима, ратним злочинима и кршењима људских права, прати судске процесе на локалном, регионалном и међународном нивоу, и потиче и продубљује јавни дијалог о наслеђу насиља.

Програм је подељен на три дела, уз које су наведене и главне активности:

1. Јавни дијалог и јавне политике

 • Суочавање са прошлошћу
 • Коалиција за регионалну комисију
 • Култура сећања
 • Настава историје
 • Репарације
 1. Документовање
 • Документовање људских губитака
 • Снимање личних сећања на рат методом усмене историје
 • Документовање рада организација за људска права
 1. Унапређење судских пракси и стандарда
 • Праћење суђења за ратне злочине
 • Праћење поступака за накнаду штете

Hipmont (Удружење професора историје Црне Горе) – невладина организација основана 2011. године са циљем јачања сарадње у региону, сарадње са европским институцијама које се баве значајем наставе историје за образовање и васпитање младе популације, али и њеног функционалног  учинка за Црну Гору и њен пут ка Европској Унији. Као пуноправни члан EUROCLIO-a, HIPMONT је сарађивао и сарађује у низу пројеката, у жељи да допринесе изградњи модернијег приступа у настави историје.

Удружење за друштвену историју – Euroclio – основано у Београду, 8. децембра 2001. године. Циљ удружења наставника историје УДИ – Euroclio, које има преко 500 чланова, јесте унапређење наставе историје у основним и средњим школама у Републици Србији и да, у сарадњи са Удружењем за друштвену теорију и међународном организацијом EUROCLIO, ради у корист промена приступа настави историје. УДИ – Euroclio одржава семинаре за наставнике историје, упознаје наставнике историје основних и средњих школа са најновијим научним и педагошким досигнућима у региону и Европи; прикупља наставна средства из области историје из читавог света; покреће посебне пројекте из области наставе историје, уз ангажовање стручних сарадника; сарађује са универзитетима, институтима, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству која се баве проблемима наставе историје.

EUROCLIO HIP BiH – удружење наставника и професора хисторије/историје/повијести Босне и Херцеговине које постоји већ петнаест година и окупља наставнике историје основних и средњих школа и универзитета, истраживаче из института, музејске стручњаке и студенте историје. Удружење делује и окупља чланове са простора читаве Босне и Херцеговине. Мисија деловања EUROCLIO HIP BiH јесте побољшање и унапређење наставе историје у основним и средњим школама у Босни и Херцеговини што се реализује кроз едукације наставика, развијање додатних наставних материјала и метода који почивају на мултиперспективности и за циљ имају одговорну, занимљиву наставу историје која развија критичко мишљење код ученика.

Удруга за едукацију и промицање људских права основана је у новембру 2012. године. Циљ удружења јесте едукација, истраживање и публиковање о људским правима, као и сензибилизација друштва у вези са поштовањем људских права. Своје активности спроводи путем организације семинара, стручних екскурзија, изложби и других акција.

Као регионални тим професионалаца, заједнички смо осмислили и креирали базу ресурса за учење о ратовима на простору бивше Југославије. С обзиром на то да о овом периоду постоји веома велики број књига, новинских чланака, видео материјала итд., истраживачки тим пројекта настојао је да одабере оне материјале који су примењиви у настави, поштујући начело мултиперпсективности.

Намера је да се наставницима историје и наставницима сродних предмета олакша приступ изворима и материјалима који могу да нађу своју примену у изучавању „историје која то још увек није“.

Оснажити компетенције и мотивисање наставника за подучавање контроверзних и осетљивих тема из блиске прошлости главни је циљ пројекта. Жеља је да се на овај начин подстакне њихово подучавање на одговоран и критичи изражен начин. Дубоко смо уверени да наставници историје треба да започну процес подучавања наставе историје за коју многи говоре „да још увек није прошлост“.

Потребно је, пре свега, оспособити ученике за разумевање овог дела прошлости. Њеним подучавањем дајемо поруку младима да се боре против нових подела и нетрепељивости које би водиле ка новим конфликтима…