EUROCLIO HIP БИХ – Удружење професора и наставника историје/хисторије/повијести – Босна и Херцеговина

 • Бојана Дујковић-Блaгојевић
 • Марија Налетилић
 • Мелиса Форић

Удруга за едукацију и промицање људских права – Хрватска

 • Миљенко Хајдаровић

Документа – Центар за суочавање с прошлошћу – Хрватска

 • Деа Марић
 • Весна Тершелич

Хрватска удруга наставника повијести

 • Игор Јовановић

Удружење професора историје Црне Горе

 • Игор Радуловић
 • Милош Вукановић

Удружење за друштвену историју – EUROCLIO – Србија

 • Александaр Тодосијевић
 • Емина Живковић
 • Наташа Костић

Стручни сурадници пројекта

 • Един Велаџић, Универзитет у Сарајеву
 • Марко Шуица, Универзитет у Београду
 • Саша Кнежевић, Универзитет Црне Горе
 • Сњежана Корен, Свеучилиште у Загребу