Коме је база намењена?

-У основи за наставнике, истраживаче, студенте, ученике и за све које занима овај период историје и желе да прошире своја знања.

Како се врши одабир материјала који ће да иду у базу материјала?

-Заједничким радом историчара и стручњака из земаља учесница формирани су критеријуми на основу којих су материјали бирани. Један од основних критеријума јесте примењивост у настави, мултиперспективност, релевантност…Акценат је стављен на примарне изворе, али ни секундарни, ни терцијарни нису занемарени.

Како могу да додам материјал у фолдер за који мислим да недостаје?

Кликом на линк >>>

Да ли постоје готове радионице које одмах могу да се примене у настави?

-Да

-Претрагом кључне речи „настава историје“ излистаћете доступне материјале