Мапирање логора/мјеста заточења“ у Босни и Херцеговини, 1992-1995.

Мапирање логора/мјеста заточења“ у Босни и Херцеговини, 1992-1995.Пројекат “Мапирање логора/места заточења” има за циљ да се емпиријским истраживањем, у сарадњи са бившим логорашима и удружењима логораша и коришћењем судски утврђених чињеница, документује постојање логора, број и имена убијених заточеника и тортура која је примењивана у логорима и другим местима заточења.

Линк/доступност: http://cdtp.org

Језик материјала (изворни):  босански, хрватски, српски језик

Continue Reading

Злоупотреба историје у процесима који су довели до посљедњег рата у Босни и Херцеговини

Злоупотреба историје у процесима који су довели до посљедњег рата у Босни и Херцеговини

У фокусу материјала је период који је непосредно претходио рату.

Централна позиција Босне и Херцеговине у ратовима који су захватили регион током 90-тих, подела планова и програма, као и  постојање три различите, искључиве и често међусобно супротне верзије историје, представљају посебан проблем едукаторима у БиХ који заслужује посебну пажњу.

Централно питање на које материјал покушава да одговори јесте како и у којој мери је историја (зло)употребљена за повећање раздора унутар друштва. До које мере су грађани „научили“ да се плаше и да мрзе „друге“ у Босни и Херцеговини.

Врста материјала

Радионице – дидактички обрађене, прилагођене за рад са старијим средњошколцима и раду са одраслима. Садржи видео материјал.

База података –  састоји се од пет подбаза које могу да се  искористе за ефикасну обраду тема употребе и злоупотребе историје у циљу националних хомогенизација и подела. У ширем смислу, материјал је користан и за обраду свих тема из контекста југословенске кризе и ратова 1990-их. Између осталога садржи књиге и радове у ПДФ-у или у неком другом формату, које су наши истраживачи пронашли већ постављене на интернету.

Линк/доступност: Удружење наставника и професора хисторије/историје/повијести Босне и Херцеговине – ЕУРОKЛИО ХИП БиХ, 2015.
Уредник: Един Радушић

http://cliohipbih.ba/materijali/topic/zloupotreba-istorije-u-procesima-koji-su-doveli-do-posljednjeg-rata-u-bosni-i-hercegovini-okvir-za-promjenu-paradigme-u-izucavanju-istorije-u-skolama-bih/

Језик материјала (изворни): српски језик

Continue Reading