Како креативно приступити настави повијести

Додатни наставни материјал „ Како креативно приступити настави повијести“  садржи писане припреме за наставнике, ученике / це у извођењу наставних јединица са темама:

„Лица отпора“ и „Затирање повијести и сјећања“ аутора Горана Ђурђевића у издању Documenta – Центар за суочавање с прошлошћу.

Линк/доступност: 

https://www.documenta.hr/assets/files/publikacije/prirucnik_nastava_povijesti.pdf 

Језик материјала (изворни): хрватски језик

Continue Reading

Пројекaт „Хисторија, историја,повијест“

Пројекaт „Хисторија, историја,повијест“ на простору Хрватске, Босне и Херцеговине, Србије и Македоније обухватао је продукцију локалних панела за изложбу „Ана Франк – историја за садашњост“ у Бих, Србији и Македонији, дисеминацијске семинаре за наставнике, као и објаву наставних материјала и радионица.Тридесетак наставних материјала доступно је на веб страницама пројекта. Додатни део пројекта јесте метод „Memory walk“ куће Ане Франк у склопу којег су ученици средњих школа из Босне и Херцеговине, Хрватске, Македоније и Србије снимили кратке филмове о споменицима и култури сећања у Сарајеву, Загребу, Скопљу и Београду.

Линк/доступност: http://historijaistorijapovijest.org/hr/

Језик материјала (изворни): енглески, хрватски, српски, босански, македонски, албански језик

Continue Reading

Teacher TV: How to teach history in Bosnia and Herzegovina

Продукцијска кућа Teachers TV из Велике Британије снимила је 2007. године документарни филм о томе како се предаје историја у Босни и Херцеговини. Као последица рата 1992-1995. школство у Босни и Херцеговини је подељено по националном принципу.

Приступ изучавању историје за три главне националне групе у Босни и Херцеговини је различит. Исти догађаји из заједничке историје различито се тумаче, у зависности од националне идеологије.

У неким деловима Босне и Херцеговине чак су школе и физички подељене на два дела, тако да ученици хрватске и бошњачке националности немају прилику да се сретну.

У филму су приказани часови наставе историје у три школе, по српском, хрватском и босанском наставном плану и програму и интервјуисани наставници и ученици.

Линк/доступност: доступан на интернету

Језик материјала (изворни): енглески, српски, хрватски, босански језик

Continue Reading

Чему (не) учимо децу

Материјал представља анализу садржаја уџбеника националне групе предмета у основним школама – географија, историја, матерњи језик и веронаука.

Садржај који се односи на анализу уџбеника историје је на  153-218.

Уџбеници у БиХ и даље имају централну улогу у процесу наставе. Они представљају корпус знања које ученици треба да усвоје. БиХ пролази кроз реформу образовања. Процес деветогодишњег основног образовања уведен је у читавој држави и издате су нове генерације уџбеника.

Истраживање које је спроведено утврђује у којој мери су ти нови уџбеници за наставу историје усклађени са савременим принципима, као што су интеркултуралност, универзалне вредности и људска права, интегрисано учење и подучавање и развијање критичког размишљања.

Анализирано је 20 уџбеника, који садрже 665 лекција.

Линк/доступност: Андреа Солдо и остали, Образовање у БиХ:

Чему (не) учимо децу. Анализа садржаја уџбеника националне групе предмета у основним школама. Фонд за отворено друштво БиХ, 2017, Сарајево.

Језик материјала (изворни): босански језик

Continue Reading

Teaching History in Bosnia

Teaching History in BosniaДокументарни филм у продукцији Teacher tv. Филм показује на који начин историја обликује националне идентитете и какав то утицај има на наставу историје у модерној БиХ.

Линк/доступност: https://www.youtube.com/watch?v=ED8hT-mKCoQ

Језик материјала (изворни):  енглески језик

Continue Reading

Новости из прошлости : знање, незнање, употреба и злоупотреба историје

Новости из прошлости производ је истраживања које је Београдски центар за људска права спровео у оквиру пројекта који финансира Делегација Европске уније у Републици Србији. У реализацији пројекта обављено је обимно истраживање јавног мнења о томе како грађани виде прошлост (националну и општу историју), себе и друге у њој, као и то како формиране предрасуде и погрешне информације утичу данас на њихово расуђивање и доношење одлука. Књига садржи текстове који указују на резултате истраживања, заблуде грађана о неким историјским догађајима, улогу медија и елита у учењу историје и стварању заблуда или дилема код грађана. Дужина: 128, [56] стр. с табелама.

Линк/доступност: Новости из прошлости : знање, незнање, употреба и злоупотреба историје; Београд 2010.
Уредниk: Војин Димитријевић

Издавач: Београдски центар за људска права

http://www.bgcentar.org.rs/obrazovanje/publikacije/posebna-izdanja/

Језик материјала (изворни): српски језик

Continue Reading

Сјећање у покрету – педагошки алат о култури сјећања

Сјећање у покрету

Радионице припремљене за рад са ученицима узраста од 15+ година. Садржи и кратке филмове.

Приручник је структуиран као интерактивни наставни алат за учитеље, наставнике и професоре који раде са учесницима у доби од 15 до 25 година, и садржи:

  • тематске модуле о култури сећања;
  • јединица за рад са ученицима и студентима,
  • кратке и документарне филмове,
  • дидактичке картице (за рад са учесницима радионица) са сликама споменика и меморијала западног Балкана;
  • каталог о споменицима западног Балкана под називом МОнуМЕНТИ;
  • избор релевантног ресурсног материјала за едукацију о култури сећања.

Линк/доступност:

http://memorytools.cliohipbih.ba/

http://cliohipbih.ba/wp-content/uploads/2016/10/bhs_sjec%C2%B4anje-u-pokretu.pdf

Film MonuMENTImotion dostupan na https://www.youtube.com/watch?v=RJOZm3M7pkI

Prvo izdanje (dostupno na http://cliohipbih.ba/materijali/topic/sjecanje-u-pokretu-%E2%94%80-predagoski-alat-o-kulturi-sjecanja/) i na engleskom i njemačkom jeziku.

Језик материјала (изворни): српски језик

Continue Reading

Злоупотреба историје у процесима који су довели до посљедњег рата у Босни и Херцеговини

Злоупотреба историје у процесима који су довели до посљедњег рата у Босни и Херцеговини

У фокусу материјала је период који је непосредно претходио рату.

Централна позиција Босне и Херцеговине у ратовима који су захватили регион током 90-тих, подела планова и програма, као и  постојање три различите, искључиве и често међусобно супротне верзије историје, представљају посебан проблем едукаторима у БиХ који заслужује посебну пажњу.

Централно питање на које материјал покушава да одговори јесте како и у којој мери је историја (зло)употребљена за повећање раздора унутар друштва. До које мере су грађани „научили“ да се плаше и да мрзе „друге“ у Босни и Херцеговини.

Врста материјала

Радионице – дидактички обрађене, прилагођене за рад са старијим средњошколцима и раду са одраслима. Садржи видео материјал.

База података –  састоји се од пет подбаза које могу да се  искористе за ефикасну обраду тема употребе и злоупотребе историје у циљу националних хомогенизација и подела. У ширем смислу, материјал је користан и за обраду свих тема из контекста југословенске кризе и ратова 1990-их. Између осталога садржи књиге и радове у ПДФ-у или у неком другом формату, које су наши истраживачи пронашли већ постављене на интернету.

Линк/доступност: Удружење наставника и професора хисторије/историје/повијести Босне и Херцеговине – ЕУРОKЛИО ХИП БиХ, 2015.
Уредник: Един Радушић

http://cliohipbih.ba/materijali/topic/zloupotreba-istorije-u-procesima-koji-su-doveli-do-posljednjeg-rata-u-bosni-i-hercegovini-okvir-za-promjenu-paradigme-u-izucavanju-istorije-u-skolama-bih/

Језик материјала (изворни): српски језик

Continue Reading

Teaching Contemporary Southeast European History: Source Books for History Teachers,Volume 2: Wars, Divisions, Integration (1990-2008)

VOLUME 2: WARS, DIVISIONS, INTEGRATION (1990-2008)Збирка историјских извора коју је приредила група историчара из региона, под називом Ратови, поделе, интеграција, a обухвата период од 1990-2008. Представљене су групе историјских извора по темама: Распад и изградња 1990-1992; Дезинтеграција Југославије; Међународни актери, локална питања; Економија и друштво; Култура; Начини сећања.

Дужина: 575 страница

Линк/доступност: http://www.cdrsee.org/publications/education/volume-2-wars-divisions-integration-1990-2008

Језик материјала (изворни): eнглески језик

Continue Reading

Једна повјест, више хисторија

Једна повјест, више хисторијаПубликација “Додатак уџбеницима за најновију повијест” објављена је у издању Documenta (2008) — Центар за суочавање с прошлошћу и Еуропски покрет Сплит. Aутори: Сњежанa Корен, Магдаленa Најбар-Агичић, Тврткo Јаковинa.

Додатак уџбеницима са хроником садржи помоћни наставни материал (приручник) за подучавање историје утемељене на мултиперспективном приступу наставе историје. Наставни материјал садржи изворну грађу, визуелне садржаје, графиконе, мапе и друге садржаје за период од 1989. године до времена издавања.

Линк/доступност: https://www.documenta.hr/assets/files/publikacije/jedna_povijest_vise_historija.pdf

Језик материјала (изворни): хрватски језик

Continue Reading