Догађаји, наративи и интерпретација 1992 године: случај Приједор

Događaji, narativi i interpretacijaАдис Хукановић у књизи описује ратне злочине почињене на територију општине Приједор 1992. године. Места страдања, места ексхумације и места заточења постала су места сећања, креирајући комеморативну културу сећања.

Линк/доступност:  http://fes.ba/files/fes/pdf/publikationen/2015/AdisHukanovic_FInal_01_02_2016.pdf

Језик материјала (изворни): босански језик

Continue Reading